03.07.2014 Forum Zagraniczne Stosunki Gospodarcze 2014


W dniu 3 lipca odbyło się w Moguncji Forum Zagraniczne Stosunki Gospodarcze 2014, któremu towarzyszyło hasło „Transformacja energetyczna - szansą wejścia na rynki zagraniczne“ . Biuro Województwa Opolskiego było obecne po raz ósmy na tej prestiżowej imprezie organizowanej corocznie przez Ministerstwo Gospodarki Nadrenii-Palatynatu, Związek Izb Przemysłowo-Handlowych oraz Związek Izb Rzemieślniczych Nadrenii-Palatynatu jak i Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu.

Tegoroczne forum odbyło się w formule, w której nacisk położono przede wszystkim na bezpośredni kontakt przedstawicieli przedsiębiorstw z reprezentantami zagranicznymi. Uczestnicy mieli okazję do bezpośrednich rozmów z pracownikami instytucji okołobiznesowych z 16 krajów świata. Do dyspozycji przedsiębiorców podczas całodziennej imprezy był również reprezentant województwa opolskiego. Ponadto uczestnicy spotkania mieli okazję do zapoznania się z materiałami o gospodarce naszego regionu, które wystawione były na przygotowanym przez Biuro Województwa Opolskiego stoisku.

Oficjalnego otwarcia forum dokonał Sekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki Nadrenii-Palatynatu Uwe Hueser, a referat przewodni wygłosił dr Franz Alt.

Oprócz stanowisk promocyjnych uczestniczący w forum przedsiębiorcy mogli odwiedzić również przygotowane na temat różnych krajów prezentacje, odczyty oraz fora dyskusyjne. Jedna z prezentacji poświęcona była Polsce, a w szczególności możliwościom współpracy w obszarze sektora energetycznego oraz funduszom europejskim na lata 2014-2020.

Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki zaprezentowali również priorytety oraz kierunki wsparcia nadreńskich przedsiębiorców w nawiązywaniu współpracy gospodarczej w roku 2015 na nowych rynkach zagranicznych. Przedstawiono wykaz misji gospodarczych, sympozjów oraz imprez wystawienniczych, które będą organizowane i dofinansowywane przez ministerstwo w przyszłym roku. Z oferty ministerstwa mogą również skorzystać firmy z województwa opolskiego. Zaproszenie dla firm opolskich jest wynikiem naszego wieloletniego partnerstwa międzyregionalnego. Już wkrótce na stronie internetowej www.opolskie.de  opublikujemy pełny wykaz planowanych w 2015 roku wyjazdów oraz imprez.

HOME
DEUTSCH
POWRÓT
WYDRUK 
 

BIURO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W MOGUNCJI 2006-2014 | Deutsch | O stronie

 

 
Nasza strona używa tzw. plików cookie. Umożliwiają one zbieranie podstawowych informacji o użytkownikach tej strony
Dowiedz się, jak zmienić stawienia uprawnień plików cookie.