UMWO Opole | Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji

 

11.03.2015 Polsko-niemieckie wyzwania gospodarcze


Przy okazji odbywającej się w Opolu polsko-niemieckiej giełdy kooperacyjnej, gościł w Opolu sekretarz stanu Ministerstwa Gospodarki, Ochrony Środowiska, Klimatu, Energii i Planowania Przestrzennego Nadrenii Palatynatu Uwe Hüser. Minister spotkał się z marszałkiem Andrzejem Bułą oraz członkiem zarządu województwa Tomaszem Kostusiem.

Podczas spotkania z marszałkiem skupiono się na kwestiach gospodarki, wsparciu przedsiębiorczości oraz szkolnictwie zawodowym. Uwe Hüser mówił także o niemieckich doświadczeniach wykorzystania Renu. Jak podkreślił, rzeka ma ogromny potencjał rozwojowy, potrzeba jednak odpowiednio skoordynowanych polityk w zakresie gospodarki przeciwpowodziowej, ochrony środowiska oraz transportu rzecznego. Marszałek Andrzej Buła nawiązując do jego słów przypomniał, że po dziesięciu latach wynegocjowano warunki polsko-niemieckiej umowy dot. wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji na drogach wodnych na pograniczu. Powinno przyczynić się to do skutecznej ochrony przed powodzią, poprawy warunków żeglugi śródlądowej na Odrze, a co za tym idzie rozwoju szlaku transportowego. Współpracę w znacznym stopniu mogłyby wesprzeć środki finansowe nowej perspektywy unijnej.

Andrzej Buła wyraził także nadzieję dalszego zainteresowania naszym województwem przez niemieckie firmy. – Niemieckie podmioty gospodarcze inwestujące na Opolszczyźnie, to bardzo świadomi inwestorzy. Podpatrujemy także niemieckie doświadczenia szkolnictwa zawodowego. Dopasowanie do potrzeb rynku, odpowiedni program szkoleniowy i kojarzenie świata nauki z biznesem to podstawa sukcesu – podkreślił. Do współpracy tej odwołał się także Uwe Hüser. Jego zdaniem bardzo korzystne mogłyby być polsko-niemieckie kontakty instytutów badawczych czy kontakty z dobrze funkcjonującym klastrem motoryzacyjno-transportowym z Nadrenii Palatynatu. Marszałek mówił, że wieloletnie kontakty polsko-niemieckie sprawiają, że z pozoru spontaniczne spotkania mogą zaowocować silną i efektywną współpracą. – Największą wartością są ludzie, dzięki nim i pozytywnym doświadczeniom związanym z wzajemną współpracą rodzi się wiele cennych inicjatyw. Liczę na dalszy ich rozwój oraz zapraszam na Opolszczyznę – podsumował.

Członek zarządu województwa Tomasz Kostuś witając gości z Nadrenii Palatynatu, podziękował za niezwykle serdecznie przyjęcie podczas ostatniej wizyty w tym regionie. – Dziękuję za możliwość zapoznania się z niemieckimi doświadczeniami w zakresie gospodarki odpadami. To dla nas ważny moment, nadrabiamy zaległości, dostosowując ustawodawstwo krajowe i regionalne do standardów Unii Europejskiej. Odbudowujemy ponadto infrastrukturę, aby jak najwięcej odpadów przetwarzać, a nie jak do tej pory magazynować – podsumował. W ramach spotkania delegacja niemiecka zapoznała się ponadto z opolskimi doświadczeniami w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Bild "IMG_0584.JPG"
 
Bild "IMG_0589.jpg"
 
Bild "IMG_0593.jpg"
 
Bild "IMG_0602.jpg"
 
Bild "IMG_0610.jpg"
 
Bild "IMG_0617.jpg"
 
Bild "IMG_0618.JPG"
 
Bild "P3100003.JPG"
 
Bild "P3100006.JPG"
 
Bild "P3100013.JPG"
 
Bild "P3100016.JPG"
 
Bild "P3100032.JPG"
 

HOME
DEUTSCH
POWRÓT
WYDRUK 
 

BIURO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W MOGUNCJI 2006-2014 | Deutsch | O stronie

 

 
Nasza strona używa tzw. plików cookie. Umożliwiają one zbieranie podstawowych informacji o użytkownikach tej strony
Dowiedz się, jak zmienić stawienia uprawnień plików cookie.