UMWO Opole | Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji

 

11.08-13.08.2015 Uroczystości jubileuszowe obchodów dwudziestolecia Międzynarodowych Obozów Młodzieżowych w Łambinowicach


Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się od otwarcia, przez Halinę Bilik - Opolską Kurator Oświaty - okolicznościowej wystawy (w holu na Ostrówku), prezentującej różne formy aktywności uczestników letnich obozów w Łambinowicach na przestrzeni minionych dwudziestu lat wraz z elementami wystawy Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu.

W sali obrad Sejmiku Samorządu Woj. Op. - Wojewoda Opolski – Ryszard Wilczyński powitał gości (zagranicznych i rodzimych) przybyłych na uroczystości poświęcone obchodom XX –lecia Międzynarodowych Obozów Młodzieżowych w Łambinowicach. W ramach wystąpień podczas seminarium głos zabrali, ze strony niemieckiej: Dagmar Barzen – Prezydent Dyrekcji Nadzoru i Usług Nadrenii –Palatynatu; Joachim Mertes - Prezydent Lantagu Nadrenii – Palatynatu oraz Michael Hӧrter -Przewodniczący Niemieckiego Ludowego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi w Moguncji. Szczególne wrażenie na uczestnikach seminarium wywarło wystąpienie ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola. Ponadto w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego - głos zabrał Grzegorz Sawicki – Członek Zarządu WO oraz Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski. Refleksami związanymi z organizacją i przebiegiem tego wieloletniego projektu podzielili się koordynatorzy przedsięwzięcia: Diego Voigt (Dyrektora Biura Volksbundu w Mainz) oraz Andrzej Popiołek – (st. wizytator, pełnomocnik ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz współpracy z zagranicą) z opolskiego kuratorium, a także Halina Bilik, która jest zaangażowana w realizację przedsięwzięcia od momentu objęcia funkcji kuratora.

Poza wymienionymi na uroczystości jubileuszowe przybyli, m.in.: Elisabeth Wolbers – Konsul Generalna Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Sabine Haake - Konsul RFN w Opolu, delegacja czeska (m.in. Lena Šmídová - dyrektor Wydziału Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu Krajowego Urzędu Kraju Środkowo-Czeskiego, Jiří Holý - dyrektor Instytutu Doskonalenia Kraju Środkowo-Czeskiego), opolscy parlamentarzyści, byli kuratorzy oświaty
i wielu znamienitych gości.

Uczestnicy seminarium mieli możliwość obejrzenia fragmentów filmów z roku 2002 oraz 2014 –ilustrujących kadry z przebiegu obozów (pracy nad mogiłami, wycieczki - np. zwiedzanie obozu w Oświęcimiu – Birkenau itp.) połączone  z refleksjami młodych uczestników z Niemiec, Polski i Ukrainy.

Podczas seminarium Opolski Kurator Oświaty wraz z Wojewodą Opolskim wręczyli pamiątkowe medale osobom, które wniosły znaczący wkład w realizację tego wyjątkowego przedsięwzięcia. Medale otrzymali obecni – Joachim Mertes, Dagmar Barzen, Elisabeth Wolbers, Sabine Haake, ks. Arcybiskup Alfons Nossol, Lena Šmídová, Jiří Holý, Ingrid Vavřínková (kierownik Oddziału Szkolenia, Kadr i Organizacji i Współpracy z Zagranicą Wydziału Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu Krajowego Urzędu Kraju Środkowo-Czeskiego), dr Violetta Rezler – Wasielewska (Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu), Paweł Moras (Dyrektor Zarządzający Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży); płk. Mirosław Karasek (Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu) oraz Tomasz Karpiński (Wójt Gminy Łambinowice).

Prowadzący seminarium Opolski Wicekurator Oświaty – Rafał Rippel poinformował obecnych, iż na ręce Opolskiego Kuratora Oświaty wpłynęły także okolicznościowe listy, od zaproszonych gości, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w wydarzeniu. Listy nadesłali: Grzegorz Schetyna -Minister Spraw Zagranicznych; Andrzej Halicki – Minister Administracji i Cyfryzacji, Marcus Meckel – były Minister Spraw Zagranicznych Niemiec, Rolf Nikel – Ambasador RFN w Polsce oraz Danuta Jazłowiecka – Posłanka do Parlamentu Europejskiego.

Popołudniowa część obchodów jubileuszu - „Święto Pamięci” - odbyła się przed Pomnikiem Głównym Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, gdzie miały miejsce wystąpienia: Prezydenta Landtagu Nadrenii-Palatynatu - Joachima Mertesa; Przewodniczącego Niemieckiego Ludowego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi w Moguncji - Michaela Hӧrtera; Wojewody Opolskiego - Ryszarda Wilczyńskiego oraz Opolskiego Kuratora Oświaty – Haliny Bilik. Przedstawiciele młodzieży Niemiec Polski i Ukrainy wygłosili w trzech językach apel o pamięć. Oprawę muzyczną uświetnił Lenart Czakaj - uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Szopena w Opolu.

W dalszej - wojskowej części uroczystości - udział wzięła kompania honorowa żołnierzy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej – (apel pamięci, wystąpienie orkiestry wojskowej, salwa honorowa). Po ceremoniale wojskowym oficjalne delegacje złożyły wieńce i wiązanki pod Pomnikiem Głównym Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

Kolejnym punktem uroczystości był przejazd na cmentarz ofiar obozu powojennego- złożenie wieńców, zniczy - oddanie hołdu poległym z akcentem muzycznym i chwilą ciszy.

Tekst: Kuratorium Oświaty w Opolu

Bild "DSC_7424.JPG"
 
Bild "DSC_7552.JPG"
 
Bild "DSC_7600.JPG"
 
Bild "IMG_1752.JPG"
 
Bild "IMG_1833.JPG"
 
Bild "IMG_1842.JPG"
 
Bild "IMG_1983.JPG"
 
Bild "IMG_2049.JPG"
 
Bild "IMG_2294.JPG"
 
Bild "IMG_2309.JPG"
 
Bild "IMG_2372.JPG"
 
 

HOME
DEUTSCH
POWRÓT
WYDRUK 
 

BIURO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W MOGUNCJI 2006-2014 | Deutsch | O stronie

 

 
Nasza strona używa tzw. plików cookie. Umożliwiają one zbieranie podstawowych informacji o użytkownikach tej strony
Dowiedz się, jak zmienić stawienia uprawnień plików cookie.