UMWO Opole | Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji

 

26-28.09.2016 Warsztaty edukacyjne w Nadrenii-Palatynacie


W dniach 26-28 września 2016 roku przedstawiciele województwa opolskiego wzięli udział w konferencji połączona z wizytą studyjną pt. „Transformacja ochrony przyrody oraz gospodarki leśnej” Funkcja ochronna i użytkowa wczoraj, dzisiaj i jutro….

Celem konferencji była prezentacja doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów leśnych i funkcjonowania nadleśnictw w Nadrenii-Palatynacie oraz znaczenia ochrony lasów zarówno dziś, jak i w perspektywie przyszłości.

Istotną rolę w zachowaniu niezbędnej równowagi odgrywa tutaj korelacja gospodarki leśnej (funkcja użytkowa lasów) oraz ochrony środowiska.  Aby osiągnąć powyższy cel niezbędna jest poprawna komunikacja oraz obopólne zrozumienie pomiędzy użytkownikami lasów w sensie gospodarczym a ekologami. Stowarzyszenie BUND (Niemiecki Związek ds. Środowiska i Ochrony Przyrody) dąży do podjęcia merytorycznego dialogu oraz polepszenia komunikacji pomiędzy jednostkami wykorzystującymi gospodarczo zasoby leśne a obrońcami przyrody, co ma przyczynić się do optymalizacji powszechnej ochrony lasów.

Tematyka konferencji:
- Ochrona środowiska jako priorytetowe zadanie w traktowaniu lasów
- Linie konfliktów wczoraj, dzisiaj, jutro
- Gospodarka leśna pomiędzy ekologią a ekonomią
- Naturalna roślinność –zadrzewianie: rozwój lasów w zmieniających się  warunkach klimatycznych
- Wybór odpowiednich gatunków drzew adaptujących się do panujących warunków klimatycznych oraz wspieranie bioróżnorodności
- Przeobrażanie lasów liściastych: jodła, daglezja, problemy (łowiectwo, ochrona środowiska)?
- Rozwój zasobów naturalnych  przy kończących się zasobach nieodnawialnych

Bild "100_9884.JPG"
 
Bild "100_9885.JPG"
 
Bild "100_9886.JPG"
 
Bild "100_9887.JPG"
 
Bild "100_9893.JPG"
 
Bild "20160927_092315_resized.jpg"
 
Bild "20160928_100038.jpg"
 
 

HOME
DEUTSCH
POWRÓT
WYDRUK 
 

BIURO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W MOGUNCJI 2006-2014 | Deutsch | O stronie

 

 
Nasza strona używa tzw. plików cookie. Umożliwiają one zbieranie podstawowych informacji o użytkownikach tej strony
Dowiedz się, jak zmienić stawienia uprawnień plików cookie.