UMWO Opole | Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji

 

08.05-09.05.2017 Kongres ”Zielono w mieście”


W dniach 8-9 maja 2017 roku Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji wraz z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zrealizowało kolejną edycję warsztatów edukacyjnych, które odbyły się w ramach projektu  „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”.

Tym razem przedstawiciele z Urzędu Miasta Kędzierzyna-Koźla, Urzędu Miasta Brzegu, LGD Krainy Dinozaurów oraz Grupy Odnowy Wsi Nowe Budkowice uczestniczyli w kongresie „Zielono w Mieście”, który odbył się w Essen (Niemcy, Nadrenia-Północna Westfalia). Essen położone jest w Zagłębiu Rury a jego historia jest ściśle związana z rozwojem gospodarczym na początku XIX wieku, które uczyniło to miasto potęgą przemysłową jak i późniejszą transformacją miasta w jedno z najbardziej zrównoważonych miast w Europie. W styczniu 2017 roku Komisja Europejska przekazała tytuł Europejskiej Zielonej Stolicy 2017 właśnie miastu Essen . Kongres otworzyli dr Barbara Hendricks, Minister Federalny ds. Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa oraz Bezpieczeństwa Reaktorów RFN, Michael Groschek, Minister Budownictwa, Mieszkalnictwa, Rozwoju Miasta oraz Komunikacji Kraju Związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii  oraz Thomas Kufen, Nadburmistrz Miasta Essen.

Obok uczestników z województwa opolskiego w kongresie wzięło udział kilkuset gości z kilku krajów Europy. Wspólnie zastanawiano się na poprawieniem komfortu życia w dużych miastach poprzez tworzenie zielonych oaz w postaci parków, ukwieconych rabat, zadrzewionych bulwarów czy też zielonych dachów.  Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz wiedzy dotyczącej utrzymania bioróżnorodności w obszarze miejskim oraz projektowania jak i planowania krajobrazowego. Podczas kongresu przedstawiono również Das Weißbuch „Stadtgrün“ - dokument państwowy „Zielone miasto”, który nakreśla główne kierunki działań i planów w obszarze tematycznym będącym przedmiotem konferencji oraz możliwości ich finansowania przez miasta i gminy.

Szczególną atrakcją szkolenia były przeżycia praktyczne m.in. wizyta w dzielnicy Margarethenhöhe, która jest tzw. dzielnicą ogrodem  czyli częścią miasta oddaloną od centrum i charakteryzującą się niską, luźną zabudową, a przede wszystkim znacznym udziałem terenów zielonych (ogrodów, skwerów, parków) w ogólnej powierzchni. Ponadto w programie zwiedzania nie zabrakło Grugapark, parku założonego w 1929 roku i spełniającego dzisiaj rolę centrum wypoczynkowo-sportowego jak i miejsca, w którym organizowane są liczne koncerty oraz festyny.

Warsztaty odbyły się  w ramach projektu  „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.

Bild "18447777_1436063906452926_1723384639_n.jpg"
 
Bild "18450210_1436063936452923_737742129_n.jpg"
 
Bild "21.jpg"
 
Bild "23.jpg"
 
Bild "28.jpg"
 
Bild "31.jpg"
 
Bild "34.jpg"
 
Bild "36.jpg"
 
Bild "4.jpg"
 
Bild "46.jpg"
 
Bild "9.jpg"
 
Bild "IMG_20170508_141238.jpg"
 
Bild "IMG_20170508_152523.jpg"
 
Bild "IMG_20170508_164937.jpg"
 
   

HOME
DEUTSCH
POWRÓT
WYDRUK 
 

BIURO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W MOGUNCJI 2006-2014 | Deutsch | O stronie

 

 
Nasza strona używa tzw. plików cookie. Umożliwiają one zbieranie podstawowych informacji o użytkownikach tej strony
Dowiedz się, jak zmienić stawienia uprawnień plików cookie.