UMWO Opole | Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji

 
 
Społeczeństwo
Rolnictwo
Gospodarka
Atuty regionu
Wsparcie biznesu
Opolska marka
Oferty pracy
 
 

12.09.2012: Współpraca w sporcie


W dniach 10.09.2012-12.09.2012 w Klingenthal (Francja) odbyło się międzynarodowe spotkanie w sprawie współpracy w dziedzinie sportu pomiędzy województwem opolskim a partnerami z Niemiec, Francji oraz Węgier. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób w tym 10 przedstawicieli Regionalnego Związku Sportowego Nadrenii-Palatynatu (Landessportbund Rheinland-Pfalz), 14 przedstawicieli Burgundzkiego Towarzystwa Sportu (Amicale Bourguignonne des Sport), 2 przedstawicieli Regionu Komarom-Esztergom.  Województwo opolskie reprezentował Przemysław Łebzuch – Biuro Współpracy Gospodarczej.

Celem spotkania było rozszerzenie współpracy w dziedzinie sportu. Regionalny Związek Sportu Nadrenii-Palatynatu oraz Burgundzkie Towarzystwo Sportu łączy umowa partnerska podpisana już 50 lat temu. Od kilku lat oba związki sportowe współpracują z węgierskim Regionem Komarom-Esztergom. Powyższe trójporozumienie pragnie jednak dalszego rozszerzenia współpracy międzynarodowej o kolejnych partnerów tzn. województwo opolskie oraz Kraj Środkowoczeski, których łączą partnerstwa regionalne z Regionem Burgundii oraz Krajem Związkowym Nadrenii-Palatynatu.

Podczas trzydniowej konferencji przedstawiano prezentacje dotyczące struktury, organizacji i finansowania sportu w poszczególnych regionach. Prezentacje stanowiły podstawę do dyskusji na temat tego, które z organizacji odpowiadają sobie rangą w poszczególnych regionach. Dzięki zawartym w prezentacjach informacji sprofilowano obszary, w jakich wszystkie regiony będą mogły najlepiej współpracować. Szczegółowa prezentacja na temat organizacji sportu w województwie opolskim została przygotowana oraz przedstawiona przez pracownika BWG na podstawie informacji przesłanych przede wszystkim przez Opolską Federację Sportu oraz Departament Sportu i Kultury UMWO. Nie zabrakło również czasu na opracowanie konkretnych, wspólnych projektów na rok 2013. Jednym z punktów programu było również spotkanie z Juttą Steinruck – niemiecką eurodeputowaną, z którą omówiono możliwości dofinansowania projektów międzynarodowych w dziedzinie sportu poprzez Unię Europejską oraz poruszono problemy związane ze składaniem wniosków o dofinansowanie.  Dyskutowano także o potrzebach związków sportowych w poszczególnych krajach. Pani Eurodeputowana obiecała interweniować w sprawach problematycznych na forum parlamentu oraz dostarczyć informacji na temat planowanych projektów wsparcia finansowego przedsięwzięć sportowych.

Współpraca w obszarze sportu w latach poprzednich redukowała się do dwóch imprez tzn. udziału opolskiej młodzieży w Niemiecko-Francuskim Dniu organizowanym w styczniu każdego roku w Landtagu Nadrenii-Palatynatu oraz Turnieju Skoków organizowanym przez UMWO, na które zapraszani są przedstawiciele krajów partnerskich. Ustalono, że obie imprezy będą kontynuowane.

Z myślą o rozszerzeniu współpracy pomiędzy klubami różnych dyscyplin sportowych zaproponowano udział opolskim przedstawicielom klubów w „Giełdzie Partnerstw”, która odbędzie się w Dijon (Burgundia/Francja) na przełomie lutego oraz marca 2013 roku. Powyższa giełda jest najlepszą platformą do rozmów na temat ewentualnej współpracy. Dotychczas w giełdzie brały tylko i wyłącznie udział kluby sportowe z Burgundii oraz Nadrenii-Palatynatu. W 2013 roku zaproszenie zostanie wystosowane także do partnerów w Polsce, Czechach oraz na Węgrzech.

Ponadto Regionalny Związek Sportu Nadrenii-Palatynatu złożył propozycję wymiany pracowników (staże) pomiędzy klubami, zrzeszeniami oraz innymi instytucjami sportowymi z naszego województwa oraz z Nadrenii-Palatynatu.  

Zrzeszenie Sportowców Niepełnosprawnych Nadrenii-Palatynatu zaprosiło 25 dzieci niepełnosprawnych ruchowo lub umysłowo na tygodniowy pobyt rekreacyjny organizowany w 2013 roku na Węgrzech. Impreza organizowana jest corocznie w innym kraju. Województwo Opolskie będzie mogło brać udział w spotkaniach każdego roku. Koszty pobytu w dużym stopniu pokryje strona niemiecka.

Wszyscy partnerzy zobowiązali się do informowania strony opolskiej o dodatkowych przedsięwzięciach międzynarodowych organizowanych w poszczególnych krajach (turnieje, konferencje, spotkania, imprezy okazjonalne itp.) oraz wyrazili gotowość do nawiązania bezpośredniej współpracy z Opolską Federacją Sportu oraz do koordynowania kontaktów poszczególnych związków, klubów itd. zrzeszonych w ich organizacjach z odpowiednikami w województwie opolskim.

Na podstawie przekazanych informacji przez Opolską Federacją Sportu przedstawiona została lista imprez, w których ewentualnie będą mogli brać udział w 2013 roku partnerzy zagraniczni. Wszystkie obecne organizacje na spotkaniu obiecały przeanalizować powyższe imprezy z odpowiednimi klubami sportowymi i przekazać w krótkim czasie informację, w której imprezie będą chętnie uczestniczyć.

Organizacje sportowe (związki, kluby, zrzeszenia regionalne, powiatowe, gminne, szkolne, miast, wsi itp.) oraz szkoły specjalne z województwa opolskiego zainteresowane współpracą międzynarodową oraz wymienionymi powyżej projektami proszone są o kontakt z Departamentem Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu lub bezpośrednio z Biurem Współpracy Gospodarczej w Niemczech.
 
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI BWG:
                           2010

                           2009
                           2008
                           01-06.2007
                           07-12.2007
                           2006

 


HOME
DEUTSCH
POWRÓT
WYDRUK 
 

BIURO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W MOGUNCJI 2006-2014 | Deutsch | O stronie

 
Nasza strona używa tzw. plików cookie. Umożliwiają one zbieranie podstawowych informacji o użytkownikach tej strony
Dowiedz się, jak zmienić stawienia uprawnień plików cookie.