UMWO Opole | Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji

 
 
Społeczeństwo
Rolnictwo
Gospodarka
Atuty regionu
Wsparcie biznesu
Opolska marka
Oferty pracy
 
 

30.05.2012: Jak wejść na rynek w Polsce


Pod hasłem „Jak wejść na rynek w Polsce” Agencja Hesji oraz Wydział Handlu i Inwestycji Konsulatu Genaralnego zorganizowały w dniu 30 maja 2012 roku spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców niemieckich. Impreza odbyła się we Frankfurcie w Centrum Konferencyjnym The Squaire usytuowanym na lotnisku we Frankfurcie. Gościem spotkania był reprezentant województwa opolskiego dr Przemysław Łebzuch.

W spotkaniu wzięło udział 65 przedstawicieli niemieckich i polskich firm regionu Frankfurtu nad Menem. Na spotkaniu był też obecny Konsul Honorowy RP Klaus Sturmfels. Oprócz fachowych prezentacji na temat inwestowania w Polsce, uwarunkowań formalno-prawnych, potencjalnych szans dla zagranicznych inwestorów spotkanie było też poświęcone promocji Polski jako współorganizatora Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2012.

W trakcie spotkania Kierownik WPHI Kolonia Konsul Małgorzata Wejtko przedstawiła ramy prawne do prowadzenia działalności w Polsce, uwarunkowania makroekonomiczne, ważniejsze wskaźniki gospodarcze Polski, a także omówiła najnowszą analizę SWOT dotyczącą inwestowania w Polsce. Mocne strony Polski, to duży rynek zbytu, członkostwo w UE, centralne położenie w Europie. Natomiast słabe strony, to m. in. niewystarczająca infrastruktura drogowa oraz biurokracja. Pani Radca M. Wejtko poinformowała, że w ubiegłym roku Polska i Niemcy osiągnęły dodatni wzrost gospodarczy, a obroty handlowe obu partnerów w 2011r. były na najwyższym do tej pory poziomie. Kierownik WPHI Kolonia zwróciła uwagę na fakt, że Polska utrzymała swoją wysoką dziesiątą pozycję na liście najważniejszych partnerów handlowych Niemiec. Podkreśliła także, że spośród wszystkich krajów związkowych Niemiec kraj związkowy Hesja odgrywa ważną rolę jako partner gospodarczy Polski i znajduje się na wysokim piątym miejscu pod względem obrotów handlowych z naszym krajem. Poziom obrotów w 2011r. zbliżył się do poziomu 4 mld. EUR i tym samym wzrósł o 12,5% w stosunku do poprzedniego roku.

Przedstawiciel AHK w Warszawie Dyrektor Anna Chojnacka omówiła branże gospodarcze w Polsce, w których niemieckie inwestycje mogą być szczególnie opłacalne. Są to: motoryzacja, a zwłaszcza dostawa części do produkcji pojazdów, branża elektryczna, metalowa, budownictwo, przemysł medyczny i lotniczy, a także sektor BPO. Omówiła też strukturę geograficzną inwestycji w Polsce podkreślając, że większość z nich jest lokowana na terenie specjalnych stref ekonomicznych. W swoim wystąpieniu omówiła też system zachęt i wsparcia dla inwestorów, z uwzględnieniem funduszy unijnych i wsparcia na terenie SSE. Zaprezentowała też wyniki najnowszej ankiety AHK wśród niemieckich inwestorów w Polsce, którzy w zdecydowanej większości są zadowoleni z obecności na Polskim rynku i w przypadku konieczności podejęcia podobnej decyzji obecnie, ponownie dokonaliby inwestycji w naszym kraju.

Przedstawiciel firmy doradczej JP Weber Sp. z o.o. - Jędrzej Piechowiak podkreślił, że Polska i Niemicy to obecnie dwie lokomotywy gospodarcze na terenie Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę na fakt, że Polska ma szansę dalej intensywnie się rozwijać, m. in. dzięki funduszom unijnym w nowej perfektywnie czasowej 2014-2020, gdyż Polska otrzyma jeszcze większą kwotę, niż dotychczas, tzn. ok. 80 mld EUR. W jego opinii najważniejsze atuty Polski, to: wykwalifikowana siła robocza, młode społeczeństwo, wysoki poziom kształcenia, duży rynek zbytu i stabilność polityczna.

Swoje doświadczenia z inwestowania w Polsce zaprezentował przedstawiciel firmy Fresenius GmbH z branży medycznej, która jest już obecna w Polsce od ponad 20 lat. W ramach koncernu działającego na całym świecie (w ponad 100 krajach) polski oddział należy do ścisłej czołówki firm rozwijających się najbardziej dynamicznie. Obecnie w naszym kraju koncern zatrudnia aż 1650 pracowników i posiada dwa biura w Poznaniu i Krakowie. Firmie udało się połączyć oczekiwania pacjentów co do wysokiej jakości usług i zabiegów medycznych, często kosztownych, z oczekiwaniami inwestorów i udziałowców zainteresowanych maksymalizacją zysku.

Druga część imprezy była poświęcona ME w piłce nożnej 2012. W tej części dr Jarosław Frąckowiak, szef Centrum ds. współpracy Hesji i Polski w Poznaniu przedstawił projekty inwestycyjne dokonane w tym mieście i podkreślił, że impreza ma jak najbardziej wpływ na rozwój gospodarki i jest bodźcem tego rozwoju. Ponadto architekt Zbigniew Pszczulny zaprezentował swoje projekty obiektów sportowych, w tym stadion narodowy w Warszawie przygotowany na Euro 2012.

Impreza zyskała wysokie oceny uczestników, którzy podkreślali ciekawy dobór tematów oraz bardzo interesującą lokalizację imprezy.

Źródło:  www.kolonia.trade.gov.pl

 
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI BWG:
                           2010

                           2009
                           2008
                           01-06.2007
                           07-12.2007
                           2006

 


HOME
DEUTSCH
POWRÓT
WYDRUK 
 

BIURO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W MOGUNCJI 2006-2014 | Deutsch | O stronie

 
Nasza strona używa tzw. plików cookie. Umożliwiają one zbieranie podstawowych informacji o użytkownikach tej strony
Dowiedz się, jak zmienić stawienia uprawnień plików cookie.