UMWO Opole | Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji

 
 
Społeczeństwo
Rolnictwo
Gospodarka
Atuty regionu
Wsparcie biznesu
Opolska marka
Oferty pracy
 
 

10.05.2012: Dzień Polski z Opolszczyzną w Saksonii-Anhalt


Polska gospodarka i kultura były motywem przewodnim spotkania poświęconego Polsce oraz regionowi opolskiemu w Magdeburgu dnia 10 maja 2012. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Magdeburgu i Niemiecko - Polskie Towarzystwo Saksonia-Anhalt.
Uroczystego przywitania gości dokonał Krzysztof Blau - główny organizator, członek Zarządu Niemiecko – Polskiego Towarzystwa Saksonii-Anhalt.


Pierwszym punktem bloku tematycznego była prezentacja dr Tomasza Kalinowskiego, Radcy – Ministra, Kierownika Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Berlinie. Zgodnie z tytułem prezentacji ,,Polska – Gospodarczy Mistrz Europy 2012 ?’’ przedstawiony został potencjał ekonomiczny kraju z uwzględnieniem perspektyw rozwoju polsko – niemieckiego handlu zagranicznego oraz tendencji kształtowania się polskiego przemysłu.

Po przedstawieniu ogólnej sytuacji gospodarczej Polski dalsza część spotkania poświęcona została regionowi opolskiemu. Reprezentant Województwa Opolskiego w Niemczech dr Przemysław Łebzuch, oprócz atutów inwestycyjnych Opolszczyzny przedstawił także potencjał edukacyjny oraz walory turystyczne, decydujące o atrakcyjności regionu. Zachęcał przedsiębiorców z Saksonii Anhalt do podejmowania współpracy gospodarczej z firmami z województwa opolskiego podkreślając otwartość inwestycyjną regionu.

O specyfice stosunków polsko – niemieckich z perspektywy funkcjonowania mniejszości niemieckiej na Opolszczyźnie mówił Ryszard Donitza – radny Sejmiku Województwa Opolskiego, Dyrektor Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Namawiał on do idei szerzenia kultury nauczania języka niemieckiego, propagowania praw mniejszości oraz poszerzania horyzontów podejmowanych działań i inicjatyw na rzecz pogłębienia relacji pomiędzy krajami.

Spotkanie zgromadziło wielu przedstawicieli instytucji polsko – niemieckich oraz przedsiębiorców działających na rynkach obu krajów, którzy z zainteresowaniem zapoznawali się z materiałami promocyjnymi województwa opolskiego. Szczegółowych informacji na ten temat udzielała Joanna Lisowska – Nowak z Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania rozpoczął się występ artystyczny solistki Zuzanny Herud ze Strzeleczek nawiązujący do tradycji śląskiej kultury muzycznej. Miłym akcentem były także tradycyjne opolskie specjały kulinarne, które jeszcze bardziej podkreśliły wyjątkowość regionu.

Szczególne podziękowania za wsparcie organizacyjne oraz finansowe imprezy składamy Towarzystwu Społeczno – Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim.

Tekst:
Sabina Gordzielik
Iwona Janczyszyn
Przemysław Łebzuch
 
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI BWG:
                           2010

                           2009
                           2008
                           01-06.2007
                           07-12.2007
                           2006

 


HOME
DEUTSCH
POWRÓT
WYDRUK 
 

BIURO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W MOGUNCJI 2006-2014 | Deutsch | O stronie

 
Nasza strona używa tzw. plików cookie. Umożliwiają one zbieranie podstawowych informacji o użytkownikach tej strony
Dowiedz się, jak zmienić stawienia uprawnień plików cookie.