UMWO Opole | Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji

 
 
Społeczeństwo
Rolnictwo
Gospodarka
Atuty regionu
Wsparcie biznesu
Opolska marka
Oferty pracy
 
 

30.06.2011: Minister Sawicki z wizytą w Nadrenii-Palatynacie


W dniu 30 czerwca 2011 roku na zaproszenie Związku Zawodowego Niemieckich Rolników z jednodniową wizytą w Nadrenii-Palatynacie przebywał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Marek Sawicki.

Ministrowi towarzyszyła Zofia Krzyżanowska – Radca Generalny z MRiRW. Ministrowi asystował obok Jolanty Róży Kozłowskiej – Konsul Generalnej w Kolonii oraz Małgorzaty Wejtko – I Radcy, Konsul, Kierownik Wydziału Promocji Inwestycji i Handlu Konsulatu Generalnego w Kolonii przedstawiciel województwa opolskiego w Nadrenii-Palatynacie dr Przemysław Łebzuch.

Minister Marek Sawicki spotkał się m.in. z Ulrike Höfken - Minister Rolnictwa Nadrenii-Palatynatu. rozmawiając na temat szerokiej i wielkoobszarowej współpracy Nadrenii-Palatynatu z Województwem Opolskim. Ulrike Höfken podkreśliła, że szczególnie resort, którym kieruje, może pochwalić się wieloma wspólnymi projektami z polskim regionem partnerskim. „W ostatnich latach udało nam się zorganizować wiele konferencji oraz wyjazdów studyjnych dotyczących tematyki odnawialnych źródeł energii oraz odnowy wsi. Naszym najnowszym projektem z przyjaciółmi z Opolszczyzny jest projekt współpracy z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Porozumienia Czterostronnego, z wykorzystaniem programów: INTERREG IV C oraz „INTELIGENTNA ENERGIA – EUROPA II”. Bardzo wiele inicjatywy w obszarze współpracy między resortami rolnictwa naszych regionów wykazuje opolskie Biuro Współpracy Gospodarczej, które jest jedyną tego typu reprezentacją regionu polskiego w Niemczech“ – podkreśliła minister Höfken. Również ze strony ministra Sawickiego padły miłe słowa na temat Opolszczyzny. Minister oznajmił, że w Województwie Opolskim Nadrenia znalazła godnego partnera, ponieważ właśnie to województwo w obszarze rolnictwa oraz rozwoju wsi jest wiodącym regionem w Polsce.

W dalszej części wizyty minister Sawicki brał udział w spotkaniu dotyczącym przyszłości europejskiej polityki rolnej w ramach Walnego Zgromadzenia Członków Niemieckiego Związku Zawodowego Rolników. Polski minister w swoim wystąpieniu omówił priorytety polskiej prezydencji ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolnego. Podkreślił konieczność większego wsparcia skierowanego na rozwój rolnictwa Unii Europejskiej, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na globalnym rynku.

Nawiązując do przedmówców polski minister rolnictwa wskazał na potrzebę utrzymania regulacji na rynkach rolnych, przeciwstawiania się działaniom spekulacyjnym oraz wzmocnienia pozycji producentów rolnych wobec odbiorców surowców i sieci detalicznych. Zachęcił rolników i polityków niemieckich do współpracy oraz wymiany doświadczeń w zakresie energii odnawialnej, w tym wykorzystania biomasy. Minister rolnictwa wziął również udział w dyskusji panelowej z udziałem przedstawicieli związków zawodowych Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.

W spotkaniu niemieckich rolników uczestniczyło wielu znakomitych gości m.in. dr Angela Merkel – Kanclerz Niemiec, Jose Manuel Silva Rodriguez – Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisji Europejskiej, Ilse Eigner – Minister ds. Żywności Rolnictwa i Ochrony Konsumentów Republiki Federalnej Niemiec, Joachim Mertes – Prezydent Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu, Kurt Beck – premier Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu oraz wielu przedstawicieli Parlamentu Europejskiego.

Polski Minister zwiedził również Krajową Wystawę Ogrodniczą, która odbywa się obecnie w Koblencji.


 
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI BWG:
                           2010

                           2009
                           2008
                           01-06.2007
                           07-12.2007
                           2006

 


HOME
DEUTSCH
POWRÓT
WYDRUK 
 

BIURO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W MOGUNCJI 2006-2014 | Deutsch | O stronie

 
Nasza strona używa tzw. plików cookie. Umożliwiają one zbieranie podstawowych informacji o użytkownikach tej strony
Dowiedz się, jak zmienić stawienia uprawnień plików cookie.