UMWO Opole | Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji

 
 
Społeczeństwo
Rolnictwo
Gospodarka
Atuty regionu
Wsparcie biznesu
Opolska marka
Oferty pracy
 
 

27.03.2011-01.04.2011: Śląsk bez granic


W dniach 27.03.-01.04.2011 przedstawiciele administracji regionalnej, instytucji turystycznych jak i przedsiębiorcy (hotelarze, właściciele restauracji) powiatu prudnickiego, powiatu głubczyckiego oraz czeskiego Mikroregionu Krnowskiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Nadrenii-Palatynatu oraz Księstwa Luksemburga zorganizowanym w ramach projektu „Śląsk bez granic – nowa destynacja turystyczna” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Przygotowaniem programu wyjazdu oraz organizacją w Niemczech zajęło się Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego na lotnisku Frankfurt-Hahn.

Głównym celem wizyty było zapoznanie się ze strategią rozwoju turystyki w Kraju Związkowym Nadrenii-Palatynatu oraz Księstwa Luksemburg oraz z przykładami turystycznej współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej. Wyjazd umożliwił również zdobycie wiedzy dotyczącej m.in. funkcjonowania i organizacji pracy w hotelach, gospodarstwach agroturystycznych i informacjach turystycznych, inwestycji w obszarze bezbarierowej dostępności dla osób upośledzonych oraz infrastrukturalnych (drogi rowerowe, szlaki turystyczne), projektów Unii Europejskiej dotyczących rozwoju turystyki oraz współpracy regionalnej jak i promocji turystyki.

W pierwszym dniu wizyty gości przywitał w Bitburgu burmistrz gminy związkowej Bitburg-Land Josef Junk. Następnie goście z Czech oraz Polski wraz z dyrektor Informacji Turystycznej w Bitburgu Marią Arvanitis zwiedzili gospodarstwo agroturystyczne „Nengsthof” w miejscowości Wissmansdorf, zamek Wolsfeld w gminie Wolsfeld, hotel Dorint Seehotel w Bitburgu jak i biogazownię w Niederweiler, która dostarcza do hotelu Dorint energię cieplną. Zapoznano się również z działalnością gorzelni oraz gospodarstwa rolnego, którego właściciele wszystkie przez siebie wyprodukowane produkty sprzedają we własnym zakresie m.in. w sklepie funkcjonującym przy gospodarstwie rolnym.

W programie drugiego dnia wizyty znalazło się Księstwo Luksemburg: Ponadregionalne Centrum Turystyczne Robesscheier, które wykorzystując programy unijne Interreg III oraz IV dostosowało wszystkie swoje zabudowania i tereny agroturystyczne do gości niepełnosprawnych jak i instytucja Misereland, która wykorzystując projekt LEADER dba o rozwój turystyki w dwóch kantonach: Remich oraz Grevenmacher. Prezentacji Martiny Kneip na temat układu z Schengen oraz związanym z nim rozwojem turystyki uczestnicy wyjazdu mieli okazję wysłuchać w Europejskim Centrum, które wybudowano w historycznej miejscowości Schengen. Strategia rozwoju turystyki księstwa była tematem spotkania z dyrektorem Informacji Turystycznej miasta Luksemburg.

Podczas trzeciego dnia celem podróży był Trewir gdzie gości przywitał prezydent Dyrekcji Nadzoru i Usług Nadrenii-Palatynatu dr Josef Peter Mertes. W sali konferencyjnej Pałacu Książąt Elektorów referenci Hans Albert Becker, Maike Petersen oraz Roman Schleimer przedstawili prezentacje na temat współpracy międzynarodowej  czterech miast, tzw. QuatroPole (cztery miasta z trzech państw: Luksemburg, Trewir, Saarbruecken oraz Metz) oraz pięciu regionów o nazwie Grande Region (pięć regionów z czterech państw: Luksemburg, Nadrenia-Palatynat, Kraj Saary, Walonia oraz Lotaryngia). Po licznych wykładach grupa polsko-czeska udała się do Kasel gdzie oczekiwali na nich burmistrz gminy związkowej Ruwer Bernhard Busch, wójt Kasel Karl-Heinrich Ewald, dyrektor Informacji Turystycznej Ruwer Guenther Schuh oraz królowa wraz z księżniczką win z regionu Ruwer. Podobnie jak w innych miejscowościach dyskutowano na temat możliwości ożywienia turystyki oraz zapoznano się z głównymi celami gminy związkowej dotyczącymi działań na rzecz uatrakcyjnienia regionu pod względem atrakcji turystycznych. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się zrealizowany projekt budowy drogi rowerowej w dolinie rzeki Ruwer (Ruwertal) na trasie zamkniętej drogi kolejowej Hochwaldbahn i związany z tym rozwój gastronomii oraz hotelarstwa.

W przedostatni dzień podróży uczestnicy odwiedzili i zapoznali się z działalnością Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu oraz Biura Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego. Nie zabrakło również ściśle związanych z celem wizyty spotkań m.in. z właścicielami dwóch gospodarstw agroturystycznych w Sohren oraz Morbach. W późnych godzinach popołudniowych został zorganizowany workshop na temat urlopów w gospodarstwach winiarskich oraz wiejskich jak i inicjatyw wiejskich mających m.in. na celu lepszy marketing produktów regionalnych.  W spotkaniu uczestniczyli Beate Hilgert – dyrektor Związku „NatUrlaub” zrzeszającego właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz Gerhard Stuemper – dyrektor inicjatywy „a la region“ zrzeszających gastronomów z regionu Hunsrück.

Prezydent Landtagu Joachim Mertes oraz Premier Kurt Beck spotkali się z gośćmi w ostatnim dniu wizyty w Moguncji. Podziękowania za umożliwienie zorganizowania wizyty w regionie partnerskim złożyli: w imieniu polskich uczestników Starosta Powiatu Prudnickiego Radosław Roszkowski, w imieniu uczestników czeskich - Wiceburmistrz Miasta Krnova Renata Ramazanová.

W Moguncji grupa czesko-polska miała okazję spotkać się również z Beatrice Lerch z Ministerstwa Gospodarki, Transportu, Rolnictwa oraz Winnictwa Nadrenii-Palatynatu, która przedstawiła prezentację pt. „Strategie turystyki Nadrenii-Palatynatu do 2015 roku“.


 
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI BWG:
                           2010

                           2009
                           2008
                           01-06.2007
                           07-12.2007
                           2006

 


HOME
DEUTSCH
POWRÓT
WYDRUK 
 

BIURO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W MOGUNCJI 2006-2014 | Deutsch | O stronie

 
Nasza strona używa tzw. plików cookie. Umożliwiają one zbieranie podstawowych informacji o użytkownikach tej strony
Dowiedz się, jak zmienić stawienia uprawnień plików cookie.