UMWO Opole | Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji

 
 
Społeczeństwo
Rolnictwo
Gospodarka
Atuty regionu
Wsparcie biznesu
Opolska marka
Oferty pracy
 
 

14-16.04.2010: Spotkania robocze w Nadrenii-Palatynacie


W dniach od 14 do 16 kwietnia 2010 roku z wizytą roboczą w Nadrenii-Palatynacie przebywała opolska delegacja, w skład której wchodzili przedstawiciele następujących instytucji: Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W pierwszym dniu wizyty goście odwiedzili Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ) oraz Biuro Współpracy Gospodarczej województwa Opolskiego na lotnisku Frankfurt-Hahn, gdzie wysłuchali dwóch prezentacji na temat działalności obu instytucji.
Kolejny dzień delegacja spędziła w Moguncji w Banku Inwestycyjno-Strukturalnym Nadrenii-Palatynatu (ISB Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz), który powstał w roku 1993 i realizuje m.in. takie zadania jak wpieranie przedsiębiorczości i inwestycji zagranicznych, poszukiwanie partnerów gospodarczych, zwiększanie elastyczności istniejących przedsiębiorstw oraz rozbudowa istniejącej infrastruktury (w tym przede wszystkim przygotowanie terenów dla przemysłu). Wspieranie przedsięwzięć gospodarczych odbywa się poprzez niskooprocentowane pożyczki, poręczenia i gwarancje oraz udział kapitałowy w przedsięwzięciach. W ten sposób realizacja programów wspierania gospodarki została skupiona w rękach jednej instytucji. Tego typu rozwiązanie nie jest spotykane w żadnym innym kraju związkowym Niemiec. Po oficjalnym powitaniu gości przez prezesa ISB dr Ulricha Linka uczestnicy wyjazdu udali się na spotkanie połączone z dyskusją i wymianą doświadczeń z dyrektorami kilku działów banku oraz z pracownikiem Enterprise Europe Network z Trewiru.
Tematyka rozmów dotyczyła m.in.
- wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie (finansowe instrumenty wsparcia, fundusze poręczeniowe i kredytowe, ryzyko kapitałowe),
- pozyskiwania oraz obsługi inwestorów,
- marketingu terenów inwestycyjnych, marketingu regionalnego,
- europejskich, krajowych i regionalnych programów wsparcia,
- wspólnych inicjatyw (giełdy kooperacyjne, misje handlowe, wspólne wystąpienia na targach i wystawach, fora gospodarcze itp.).
W dalszej części wizyty odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Agencji Rozwoju Ekonomicznego w Kusel oraz wizytowano dwie firmy: MiniTec GmbH & Co. KG oraz Joachim Richter e.K. Systeme und Maschinen.
Wyjazd studyjny został zorganizowany przez Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Szczególne podziękowania za współorganizację oraz sfinansowanie dużej części podróży składamy Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu, Bankowi Strukturalno-Inwestycyjnemu Nadrenii-Palatynatu oraz Agencji Rozwoju Ekonomicznego Powiatu Kusel.


 
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI BWG:
                           2010

                           2009
                           2008
                           01-06.2007
                           07-12.2007
                           2006

 


HOME
DEUTSCH
POWRÓT
WYDRUK 
 

BIURO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W MOGUNCJI 2006-2014 | Deutsch | O stronie

 
Nasza strona używa tzw. plików cookie. Umożliwiają one zbieranie podstawowych informacji o użytkownikach tej strony
Dowiedz się, jak zmienić stawienia uprawnień plików cookie.