UMWO Opole | Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji

 
 
Społeczeństwo
Rolnictwo
Gospodarka
Atuty regionu
Wsparcie biznesu
Opolska marka
Oferty pracy
 
 

26-27.03.2010: Marszałek z wizytą w Nadrenii-Palatynacie


W dniach od 26 do 27 marca 2010 roku Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta przebywał z oficjalną wizytą w Nadrenii-Palatynacie – regionie partnerskim województwa opolskiego.

W trakcie wizyty w Niemczech Marszałek Józef Sebesta spotkał sie po raz kolejny w swojej kadencji z premierem Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu Kurtem Beckiem. Udział w spotkaniu brała również Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Róża Kozłowska oraz I Radca, konsul, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Małgorzata Wejtko z Konsulatu Generalnego RP w Kolonii. Podczas spotkania Marszałek i Premier dyskutowali na temat dotychczasowej współpracy pomiędzy obydwoma regionami partnerskimi. Wspólnie uznali, że współpraca ta jest wielokierunkowa i układa się znakomicie.

Rozmawiano również o przyszłości i jeszcze szerszej kooperacji międzyregionalnej. Marszałek Województwa podkreślił, że ogromnie liczy na wsparcie partnerów niemieckich w następujących kwestiach: współpraca w zakresie naukowo-badawczym (transfer technologii, korzystanie z wiedzy kraju związkowego dotyczącej redukcji CO2, pomoc w przygotowaniu kadr młodych ludzi polegająca na wymianie doświadczeń pomiędzy wyższymi uczelniami jak i instytutami naukowymi oraz innymi ośrodkami badawczymi), korzystanie z doświadczeń strony niemieckiej dotyczących odnawialnych źródeł energii, głównie w temacie biogazowni, biomasy oraz energii wiatrowej (wyjazdy szkoleniowe) oraz współpraca gospodarcza (pomoc w pozyskiwaniu inwestorów, wspólne organizowanie misji gospodarczych, wymiana doświadczeń w tworzeniu inkubatorów przedsiębiorczości oraz we wspieraniu przedsiębiorców w rozwoju ich firm).

Premier Beck pozytywnie odniósł się do przedstawionych propozycji współpracy i zaproponował już podczas spotkania kilka projektów, które wspólnie mogą zostać zrealizowane przez oba nasze regiony m.in.: przygotowanie i realizacja projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERRG IV C 2007-2013 przez partnerów z Porozumienia Czterostronnego (Burgundia, Kraj Środkowoczeski, Nadrenia-Palatynat, Województwo Opolskie) we współpracy z Instytutem Stosowanego Zarządzania Przepływem Surowców (Ifas) w Birkenfeld dotyczącego głównie rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, organizacja wspólnej konferencji na temat odnawialnych źródeł energii jak i wsparcie w organizacji wyjazdu studyjnego dotyczącego tejże tematyki. Premier Beck zaproponował równiez swoją pomoc w nawiązaniu współpracy przez nasze województwo z następującymi firmami, które swoją główną siedzibę posiadają w Nadrenii-Palatynacie: SCHOTT - jedno z wiodących na świecie przedsiębiorstw w dziedzinie przemysłu solarnego oraz firmą JUWI specjalizującej się projektowaniu, finansowaniu i eksploatowaniu urządzeń z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z wiatru, słońca i biogazu. Ponadto dyskutowano na temat znaczenia wymiany kulturalnej adresowanej do społeczeństwa (przede wszystkim młodzieży) oraz o dalszym rozwijaniu rozpoczętej współpracy pomiędzy fakultetem medycznym kardiologii Uniwersytetu w Moguncji oraz Ośrodkiem Kardiologii w Opolu.

Marszałek Józef Sebesta podczas swojej wizyty odbył również osobiste rozmowy z Jörgiem Rathmannem – dyrektorem Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu oraz przedstawicielami Konsulatu Generalnego RP w Kolonii – Konsulem Generalnym Jolantą Różą Kozłowską jak i I Radcą, Konsulem, kierownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Małgorzatą Wejtko. W obu przypadkach rozmowy dotyczyły przede wszystkim wsparcia województwa opolskiego ze strony powyższych instytucji w promocji gospodarczej regionu opolskiego na terenie Niemiec oraz pomocy w pozyskiwaniu inwestorów. Omówiono także główne kierunki współpracy pomiędzy centrum jak i konsulatem a Biurem Współpracy Gospodarczej – przedstawicielstwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Niemczech.

Kulminacyjnym punktem wizyty w Nadrenii-Palatynacie był udział Marszałka Józefa Sebesty w „Dniu Opolskim“ zorganizowanym w ramach Targów Rzemieślniczo-Konsumpcyjnych Nadrenii-Palatynatu. Na uroczystość otwarcia „Dnia Opolskiego“ połączonego z poczęstunkiem, który miał miejsce na stoisku naszego regionu, przybyło kilkudziesięciu znamienitych osobistości z Nadrenii-Paltynatu. W uroczystości uczestniczył m.in. Prezydent Landtagu Nadrenii-Palatynatu Joachim Mertes, a także deputowani do Landtagu, prezydenci Izb Gospodarczych i Rzemieślniczych Nadrenii-Palatynatu, starostowie, burmistrzowie, prezydenci oraz wójtowie z zaprzyjaźnionego kraju związkowego, przedstawiciele Rządu Nadrenii-Palatynatu oraz przyjaciele naszego województwa. Wszyscy goście mieli okazję na rozmowę z Marszałkiem Województwa, zwiedzenie naszego stoiska oraz skosztowanie opolskich specjałów. Atmosfera spotkania była wyśmienita.

Wizytę Marszałka Województwa Opolskiego w Nadrenii-Palatynacie oraz uroczystość „Dnia Opolskiego“ przygotował Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO.


 
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI BWG:
                           2010

                           2009
                           2008
                           01-06.2007
                           07-12.2007
                           2006

 


HOME
DEUTSCH
POWRÓT
WYDRUK 
 

BIURO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W MOGUNCJI 2006-2014 | Deutsch | O stronie

 
Nasza strona używa tzw. plików cookie. Umożliwiają one zbieranie podstawowych informacji o użytkownikach tej strony
Dowiedz się, jak zmienić stawienia uprawnień plików cookie.